همرس

همرس نخستین سایت تامین مالی جمعی و کرادفاندینگ برای تولید فیلمهای مستند و سایر آثار هنری

مستند «دبستان ناموس»

مجموعه مستند «زنان ملت» قصد دارد به معرفی شخصیت های زن تاثیرگذار در تاریخ معاصر ایران بپردازد. قسمت نخست این مجموعه با عنوان «دبستان ناموس»، پرتره خانم «طوبی آزموده» است.

سمیرا نبی پور
سمیرا نبی پور
مدت زمان باقی مانده
15 روز
تعداد حامیان
16
مبلغ کل مورد نیاز (تومان)
30000000
میزان مبلغ جمع آوری شده (تومان)
1850000

مجموعه مستند «زنان ملت» قصد دارد به معرفی شخصیت های زن تاثیرگذار در تاریخ معاصر ایران بپردازد. زنانی که از جان و دل، از مال و آبرو و اعتبار و امنیت خود مایه گذاشتند ؛ زنانی که منتظر هیچ کس نماندند، خود دست به کار شدند و با وجود ناملایمات و موانع بسیار در جامعه ی سنتی ایران، تغییراتی شگرف در موقعیت و جایگاه زنان ایرانی بوجود آوردند. با این حال از تاریخ ایران معاصر، حذف شده اند، هیچ نامی و نشانی در آن ندارند و زنان و دختران این سرزمین، از تاریخ تلاش ها و توانایی های زن ایرانی، بی اطلاع هستند.
این مجموعه می کوشد تا در حد توان، بر حضور زنان در تاریخ معاصر ایران، نور بتاباند؛ تاریخی که زنان در آن، نقشی تاثیرگذار و تعیین کننده داشته اند … .
قسمت نخست این مجموعه با عنوان «دبستان ناموس» به معرفی خانم «طوبی آزموده» می پردازد.

*****