همرس

همرس نخستین سایت تامین مالی جمعی و کرادفاندینگ برای تولید فیلمهای مستند و سایر آثار هنری

فیلم مستند از مردم برای مردم

فیلم مستند از مردم برای مردم

1399/3/31

ما در همرس طی تحقیقات بسیار مشکلات موجود بر سر راه ساخت فیلم مستند در ایران را رصد کردیم.

سلیقه مخاطبان فیلم مستند

یکی از مشکلات اصلی، نادیده گرفتن نظر مخاطبان در تولید فیلم است. مخاطبان فیلم های مستند همیشه مجبور بوده اند مستندهایی را ببینند که از جای دیگری غیر از سلیقه و نظر مخاطبان، برنامه ریزی شده اند.نظر آنها، و میزان رضایت آنها از فیلم های مستند، نظرسنجی نشده است.

نهادهای دولتی تولید کننده فیلم مستند

برنامه ریزان و نهادهای تولید کننده فیلم مستند در ایران، اعم از صدا و سیما، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، حوزه هنری و … همگی دولتی و وابسته به حکومت هستند. بودجه های تولید در ایران، دولتی است و مستندهایی که به طور مستقل و با هزینه شخصی تولید میشوند بسیار انگشت شمارند. این مستند های انگشت شمار هم پس از تولید، سرمایه هزینه شده را، نه از فروش بی واسطه به مخاطب، که باز هم از فروش فیلم به نهادهای دولتی مانند صدا و سیما و … تامین میکنند.

مردم به عنوان سرمایه های اصلی فیلم ها نقشی در این فرایند ندارند. متولیان تولید فیلم مستند عمدتا از مردم در مورد ذائقه و نیازهایشان نظرسنجی نمیکنند. از سوی دیگر برنامه مشخصی هم برای ذائقه سازی در این حوزه از هنر ندارند. فیلم های شاخص مستند عمدتا بر اساس دغدغه های شخصی کارگردان ها پیگیری و تولید میشود.

این فرایند سبب میشود تا در موارد بسیاری کارگردان هایی که فیلم های خوبی نمیسازند دائما در حال تولید فیلم باشند و این چرخه بی حاصل ادامه پیدا کند. در صورتی که اگر میزان رضایت مخاطبان از فیلم، به عنوان یکی از پارامترهای اصلی ارزیابی کارگردان ها در نظر گرفته شود، قاعدتا امکانات و سرمایه تولید به صورت عادلانه تری توزیع میشود.

روش تامین مالی جمعی در همرس

روش تامین مالی جمعی، که در پلت فرم همرس انجام میشود، یکی از بهترین روش های موجود در دنیا برای دخالت نظر مخاطبان در فرایند تولید فیلم است. در این روش مخاطبان نه فقط در پایان این فرایند و با دیدن فیلم میتوانند در مورد آن نظر بدهند بلکه قبل از تولید فیلم میتوانند با ایده ی کارگردان، عوامل تولید، سوژه و نحوه عملکرد گروه تولید آشنا شده و در صورت علاقه از آن حمایت کنند.

در پلت فرم همرس حمایت از پروژه ها فقط محدود به حمایت مالی نشده است، بلکه حمایت های غیر مادی از جمله کمک حرفه ای عوامل تولید، تامین محل اسکان، مشاوره پژوهشی، تامین وسیله حمل و نقل و … نیز در نظر گرفته شده است.

تامین مالی جمعی برای تولید فیلم های مستند در پلت فرم همرس، یکی از راه های اساسی برای مردمی کردن فیلم سازی است. فیلم هایی که با حمایت مردم و برای آنها ساخته خواهد شد.