همرس

همرس نخستین سایت تامین مالی جمعی و کرادفاندینگ برای تولید فیلمهای مستند و سایر آثار هنری

همرس و زیست بوم تولید فیلم های مستند در ایران

همرس و زیست بوم تولید فیلم های مستند در ایران

1399/3/29

فرایند ساخت فیلم های مستند در ایران فرایندی پیچیده و دشوار است. محصول نهایی این فرایند هم در بسیاری موارد مورد استقبال مخاطبان عام در جامعه نیست. پلت فرم همرس تلاش زیادی کرده است، تا روابط موجود در فرایند تولید فیلم های مستند را شناسایی کند، و برای بهینه شدن آن برنامه ریزی کند. تلاش میکنیم تا بخشی از ویژگی های تولید فیلم های مستند در ایران را بررسی کنیم.

انواع فیلم های مستند از نگاه تولیدی

 فیلم های مستند هرچند نسبت به فیلم های داستانی کم هزینه تر هستند، ولی روند ساخت آسانی ندارند. چراکه در این فیلم ها با واقعیت بیرونی روبرو هستیم. آنچه که در واقع اتفاق افتاده قابل دخل و تصرف و برنامه ریزی نیست.

در فیلم داستانی، همه ی عوامل در خدمت ایده ی کارگردان هستند. ولی در فیلم مستند کارگردان و همه عوامل در خدمت سوژه ی فیلم اند. سوژه ای که در بسیاری موارد، ممکن است با کارگردان همراه و همقدم نباشد. در بسیاری فیلم ها، عمده تلاش و انرژی کارگردان صرف همراه کردن سوژه با خود، و گرفتن اجازه ی ورود به حریم شخصی او میشود. سوژه ای که زندگی و داستان خود را دنبال میکند و گروه فیلم ساز میبایست پا به پا، او را دنبال کنند تا کم کم ساختار فیلم شکل بگیرد.

این سختی تولید فیلم مستند سبب میشود فیلم های جدی در این حوزه معمولا در مدت طولانی و با زحمت فراوان تولید شوند و لذا در طول یک سال کاری تعداد زیادی هم ندارند. مجموعه ای از این فیلم ها را میتوان در همایش های سالیانه فیلم مستند در جشنواره های معتبری مثل سینما حقیقت مشاهده کرد. در این شرایط برخی کارگردان ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی خود امکان تولید دائم چنین فیلم هایی را ندارند.

آنها مجبور هستند تا در سال یک فیلم اصلی را که برای آینده ی آن برنامه ریزی جدی دارند تولید کنند و بخشی از وقت خود را برای تولید فیلم هایی با سوژه هایی ساده تر و تولیدی آسان تر اختصاص دهند. فیلم های با تولید ساده تر و زمان کوتاه تر معمولا پخش های تلویزیونی دارند.پخش های تلویزیونی به دلیل برنامه ریزی پخش هر روزه ی فیلم می بایست در زمان های مشخص به اتمام برسند.

ما در همرس …

ما در همرس به دنبال حمایت از تولید فیلم های بدنه اصلی سینمای مستند هستیم. فیلم هایی که کارگردان های آن انگیزه و اراده جدی برای به تصویر کشیدن ایده ی خود را دارند و حاضرند برای تولید فیلمشان وقت و انرژی و خلاقیت صرف کنند.

فرایند تولید فیلم در همرس فرایندی جمعی، خلاقانه و مبتنی بر جلب نظر مخاطبان است. هر فیلمی برای دیده شدن ساخته میشود و مخاطبان هر فیلم، اصلی ترین سرمایه های آن هستند. ما به دنبال جلب این مخاطبان قبل از تولید فیلم، و همراه کردن آنها در روند تولید، و مشارکتشان در ساخت فیلم هستیم.

روش تامین مالی جمعی که در پلت فرم همرس استفاده میشود روشی است که سالهاست در کشورهای مختلفی انجام شده و نتایج بسیار مثبتی داشته است.

تغییر نگرش مخاطبان ایرانی به پروژه های فرهنگی و جلب مشارکت آنها در تولید محصولات فرهنگی هدف بلند همرس در این مسیر است.